Stadsbyggnad

Vår syn på arkitektur och stadsbyggande tar sin utgångspunkt i att skapa byggnader, platser och miljöer som främjar människors möten och stadens liv. Staden som långsiktigt hållbar livsform ligger i dess sociala attraktionskraft, fysiska samband och blandning av bostäder, handel, verksamheter och rekreation.

Vi har lång erfarenhet av stadsutveckling, inte minst i kulturhistorisk värdefulla och karaktäristiskt slutna områden av industriell sort. Varje plats är unik och har sina egna förutsättningar. Många platser har en stor potential att vid en omvandling skapa nya kopplingar och samband. Här finns också problem att lösa, som integration av verksamheter, hantering av buller och transporter mm. Våra referensprojekt är alla av strategisk betydelse för utvecklingen av sin respektive stad. Flera av dessa projekt har vi haft förmånen att arbeta med från tidigt idéarbete kring struktur och innehåll, via gestaltning och projektering, till genomförande.

Vill du veta mer om stadsbyggnad? Kontakta mig.

Katarina Borg

Planeringsarkitekt och landskapsarkitekt

Telefon
08-698 43 75

E-postadress
katarina.borg@nyrens.se

Här hittar du alla medarbetare inom stadsbyggnad.

Strukturplan över Godisfabriken i Gävle
Godisfabriken, fd Läkerolområdet i Gävle.